BİLDİRİ GÖNDERİMİ
BİLDİRİ GÖNDERİM KURALLARI

Bildiri başvuruları sözlü veya poster olarak iki grup altında yapılacaktır. Sözlü sunum için kısıtlı sayıda başvuru seçilecektir.

Programda yer aldığı halde kongrede sunulmayan veya özeti zamanında teslim edilmeyen bildiriler yayınlanmayacaktır. Bildiri özetleri Bilimsel Danışma Kurulu tarafından değerlendirilerek, kabul veya red mektupları ve sunum biçimi (sözlü/poster) 19 Ağustos 2019 tarihine kadar başvuru sahiplerine iletilecek ve aynı zamanda kongre resmi web sitesinde ilan edilecektir. Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi 26 Temmuz 2019 Cuma olup, bu tarihten sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bildiri Özeti Gönderimi İçin Son Tarih: 26 Temmuz 2019 Cuma

Kongre kayıt işleminin tamamlanması için kongre organizatör firmasına kayıt talebinin bildirilmesi ve kayıt ücretinin belirtilen banka hesap numarasına yatırılması gerekmektedir. Kayıt hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizin “Kayıt ve Konaklama” kısmına bakınız. Bildirisi kabul edilen katılımcıların 23 Ağustos 2019 tarihine kadar kayıtlarını tamamlaması gerekmektedir.


YAZARLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN NOKTALAR
 • Bildirilerin kongre bildiri kitabında yayınlanması için kongre kaydının yapılmış olması gerekir.
 • Bildiriler sadece kongre web sitesi üzerinden online olarak kabul edilecektir. Posta veya faks ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Özet sahiplerine "Özet Formu Alındı" maili otomatik olarak gönderilecektir.
 • Bildirinin sunuş biçimi (sözlü bildiriler, poster) konusundaki son karar bilimsel komiteye aittir.
 • Özet 300 sözcüğü geçmemelidir. Hatasız olarak yazılmalıdır (300 kelimenin üzeri sistem tarafından kabul edilmeyecektir).
 • Başlıklarda kısaltmalar kullanılmamalıdır. Başlık, yazar isimleri ve kurumların yazımları ile ilgili kurallar online sistemde verilmiştir.
 • Yazarların isimleri, çalıştıkları yer, kurum ve il yazılırken uzun adresler ve unvan yazılmamalıdır.
 • Özet; Giriş, Materyal ve Metod, Bulgular ve Sonuç olarak belirlenen sıra ile yazılmalıdır.
 • Uluslararası sistemdeki kısaltmalar dışındaki kısaltmalar kullanılmamalıdır.
 • 17. Unpstr – Avrasya Kongresi'nde bildiriler Türkçe ve İngilizce olarak yüklenecektir.
 • Kabul veya red mektuplarınız e-mail adresinize gönderilecektir. Ayrıca online bildiri özeti gönderim sistemi "digiAbstract™" dan da sonuçları takip edebilirsiniz.
 • Kongreye Kalan
  Duyurular
  • Kongre Tarihleri
   19-22 Eylül 2019
  • Kongre Lokasyonu
   Bakü - Azerbaycan
  • Kongre Oteli
   Fairmont Hotel
  Organizasyon
   
  Arkadyas Bilişim Hizmetleri
  Copyright © 2019 Tüm Hakları Saklıdır